הבדלה החזן הרב יוסף בוזו בבהכנ"ס עדס בהעלותך תשע"ז

Description

תיאור