Featured Videos

מוסיקה תימנית

All Videos : 868  Video Posted

image Watch Video
11
פלפל אלמצרי/על כנפי הנשרים/فلفل المصري/على اجنح النسور/ITAMARPINHAS

tvadmin

January 27, 2017

127

עליית יהודי תימן הייתה כחידה בעיני היושבים בציון ונכתבו עליה שירים רבים, מה שלא נעשה כן בעלייתן של עדות אחרות.תחילה כונתה עלייה זו “מרבד הקס

Watch Video
image Watch Video
15
פלפל אלמצרי/יחיא התימני/فلفل المصري/يحيى اليمني/ITAMARPINHAS

tvadmin

January 20, 2017

89

התימנים בעיני עדות המזרח, לעומת התימנים בעיני אלתרמן ואנשי דורו.

Watch Video
image Watch Video
12
מלאלאה מתעז/ملالاة من تعز/itamarpinhas

tvadmin

January 7, 2017

92

סגנון שירה זה מוכר לנו מנשי שרעב. האשה מתארת את מצב רוחה, מצבה הנפשי ומחברת מילים, או נזכרת במשפטים קיימים, המתאימים למצבה. הצליל ל,,, ל,,, מאפשר לה

Watch Video
image Watch Video
16
חבצלת רון/יא בנת/حفصيليت رون/يا بنت/ITAMARPINHAS

tvadmin

December 30, 2016

85

העיבוד חסידי. זה מה שקורה, כשנגן אשכנזי מנגן לתימניה.

Watch Video

No more postsLoading posts ...פתח עוד

No more postsLoading posts ...פתח עוד