Featured Videos

מוסיקה תימנית

All Videos : 868  Video Posted

image Watch Video
21
פלפל אלמצרי/על כנפי הנשרים/فلفل المصري/على اجنح النسور/ITAMARPINHAS

tvadmin

ינואר 27, 2017

164

עליית יהודי תימן הייתה כחידה בעיני היושבים בציון ונכתבו עליה שירים רבים, מה שלא נעשה כן בעלייתן של עדות אחרות.תחילה כונתה עלייה זו “מרבד הקס

Watch Video
image Watch Video
27
פלפל אלמצרי/יחיא התימני/فلفل المصري/يحيى اليمني/ITAMARPINHAS

tvadmin

ינואר 20, 2017

122

התימנים בעיני עדות המזרח, לעומת התימנים בעיני אלתרמן ואנשי דורו.

Watch Video
image Watch Video
22
מלאלאה מתעז/ملالاة من تعز/itamarpinhas

tvadmin

ינואר 7, 2017

130

סגנון שירה זה מוכר לנו מנשי שרעב. האשה מתארת את מצב רוחה, מצבה הנפשי ומחברת מילים, או נזכרת במשפטים קיימים, המתאימים למצבה. הצליל ל,,, ל,,, מאפשר לה

Watch Video
image Watch Video
21
חבצלת רון/יא בנת/حفصيليت رون/يا بنت/ITAMARPINHAS

tvadmin

דצמבר 30, 2016

118

העיבוד חסידי. זה מה שקורה, כשנגן אשכנזי מנגן לתימניה.

Watch Video

No more postsLoading posts ...פתח עוד

No more postsLoading posts ...פתח עוד