Featured Videos

מוסיקה תימנית

All Videos : 868  Video Posted

image Watch Video
10
פלפל אלמצרי/ע...

tvadmin

ינואר 27, 2017

113

עליית יהודי תימן הייתה כחידה בעיני היושבים בציון ונכתבו עליה שירים רבים, מה שלא נעשה כן בעלייתן של עדות אחרות.תחילה כונתה עלייה זו "מרבד הקסמ

Watch Video
image Watch Video
14
פלפל אלמצרי/י...

tvadmin

ינואר 20, 2017

78

התימנים בעיני עדות המזרח, לעומת התימנים בעיני אלתרמן ואנשי דורו.

Watch Video
image Watch Video
11
מלאלאה מתעז/م...

tvadmin

ינואר 7, 2017

76

סגנון שירה זה מוכר לנו מנשי שרעב. האשה מתארת את מצב רוחה, מצבה הנפשי ומחברת מילים, או נזכרת במשפטים קיימים, המתאימים למצבה. הצליל ל,,, ל,,, מאפשר לה

Watch Video
image Watch Video
17
חבצלת רון/יא ב...

tvadmin

דצמבר 30, 2016

71

העיבוד חסידי. זה מה שקורה, כשנגן אשכנזי מנגן לתימניה.

Watch Video

No more postsLoading posts ...פתח עוד

No more postsLoading posts ...פתח עוד