אילנה ראדה בראיון בעקבות המבחנה הריקה שהגיעה למעבדה באוסטריה