אני מזועזע, אני כועס ואני לא אשתוק וגם לכם אסור לשתוק! תדמיינו יקב בארץ או בחול ששובר וזורק לזבל ב