“אנן בחביבותא תליא מילתא” – סוד החבורה הקדושה של רבי שמעון | הרב אייל ורד