אסטרטגיה הבחירות של אבי גבאי נחשפת מי יוכל לפענח את הכתוב על הלוח