בליחות ראשונות עם יצחק מאיר | מתחם התחנה ירושלים | שידור: גרובייס הפקות