במשך חודש ימים הושמצתי בכל מקום ובכל דרך אפשרית קראו לי מסית ואלים ועוד כל מיני ברכות , אז הכנתי סר