בנימין נתניהו בניחום אבלים אצל משפחתה של אורי אנסבכר ז”ל