ברכה שביעית החזן משה חבושה בחתונה אצל משפחת ועקנין