ברכות השחר | מדוע אנחנו נקראים כפופים ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה | הרב אייל ורד