דוד שירו בערב אל תוחיד באר”הב

תיאור הסרטון

דוד שירו בערב אל תוחיד באר”הב בשיר תהילה לאלוקנו