האדמו”ר מויזניץ, רבי ישראל הגר, השווה בין לפיד וליברמן לנאצים

תיאור הסרטון

האדמו”ר מויזניץ, רבי ישראל הגר, השווה בין לפיד וליברמן לנאצים

האדמו”ר מויזניץ, רבי ישראל הגר, השווה בין לפיד וליברמן לנאצים

תיאור הסרטון

האדמו”ר מויזניץ, רבי ישראל הגר, השווה בין לפיד וליברמן לנאצים