האם יש עניין לנסוע למירון בל”ג בעומר ובכלל ? | הרב שלמה אבינר