הגאון מוילנה היה אומר “שילמדו ספר הכוזרי” | הרב דב ביגון