הדיין טעה והבעל המכה עלול להשתחרר – ריאיון לאולפן עם ב