הלוויתו של בכיר הגיהאד האיסלמי שחוסל בהא אבו אל עטא