הפגנה מחוץ לבית הספר גבריאלי בת”א נגד מעצר עובדים זרים

תיאור הסרטון

הפגנה מחוץ לבית הספר גבריאלי בת”א נגד מעצר עובדים זרים