הרב אורי שרקי – המהר”ל מפראג זצ”ל וכתביו שבתאי צבי שר”י | מבוא לתושב”ע שיעור 24

תיאור הסרטון

סדרת שיעורים הנערכת אחת לכמה שנים במכון מאיר
הספריה של היהדות – מבוא לתורה שבעל פה
לעמוד הסדרה באתר מכון מאיר: https://goo.gl/6q9qxo