הריסת המבנים במזרח ירושלים: “זה פשע” – ריאיון לאולפן עם סאיב עריקאת, מזכ”ל הוועד הפועל של אש”ף

תיאור הסרטון

הריסת המבנים במזרח ירושלים: “זה פשע” – ריאיון לאולפן עם סאיב עריקאת, מזכ”ל הוועד הפועל של אש”ף