הרמטכ”ל כוכבי: ״לא נאפשר פגיעה במדינת ישראל, ואם תתרחש נגיב בעוצמה״