“השגת התגלות ה’ – יכול להשיגה ביותר בבין המיצרים” | הרב יורם אליהו | ספר ‘פרי צדיק’