התחזית של מיקי זוהר מוציאה מהכלים את חכ מיכל רוזין ממרצ