וקדשתי את אוהל מועד | ספר שמות | הרב אורי שרקי

תיאור הסרטון

פרשת תצוה
שיעור מתוך סדרת לימוד בספר שמות עם הרב אורי שרקי תשס”ו
קישור לכל הסדרה: https://goo.gl/SFiZ3f
קישור לכל שיעורי הרב שרקי במכון מאיר: http://www.meirtv.co.il/site/rabbis.asp?rabbi=3774
צולם במכון מאיר ירושלים תובב”א