חפץ חיים | אסור לגנות מי שלא היטיב עם חברו | הרב דב ביגון