יה שובה חיש אל עירי יה החזן מנחם נאבת בבהכנ”ס עדס מוצש”ק כי תישא תשע”ט