יפה עם יומן הכלא של בתה, נעמה יששכר שפורסם בידיעות אחרונות

תיאור הסרטון

יפה עם יומן הכלא של בתה, נעמה יששכר שפורסם בידיעות אחרונות