יש לנו דרך! אבי גבאי ומפלגת העבודה בסרטון חדש

תיאור הסרטון