כוחות גדולים של משטרה וימ”ר בודדו בית ביישוב יצהר בו מתבצר תושב הגבעה הסמוכה קומי אורי נריה זארוג