כנס תשובה מאהבה תש”פ | הרב ראובן פיירמן

תיאור הסרטון

מתוך כנס תשובה מאהבה תש”פ
בנייני האומה ירושלים