כנס תשובה מאהבה תש”פ | הרב שלמה אבינר

תיאור הסרטון

מתוך כנס תשובה מאהבה תש”פ
בנייני האומה ירושלים