כנס תשובה מאהבה תש”פ | הרב שמואל אליהו

תיאור הסרטון

מתוך כנס תשובה מאהבה תש”פ
בנייני האומה ירושלים