לא קיימת מציאות של חיים ללא צער והתלבטויות | הרב יואב מלכא | מודעות עצמית

תיאור הסרטון

לימוד מודעות עצמית ע”פ הספר ‘מי מושלם’ שחברה מרים אדהאן