לימוד ליל הושענא רבה התש”פ במכון מאיר | הרב מרדכי ענתבי

תיאור הסרטון

לימוד ליל הושענא רבה במכון מאיר התש”פ
ירושלים תובב”א