לנחות על הקרח באלדניאל מירון, קברניט ישראלי שעובד בחברת תובלה אמריקנית, תיעד נחיתה במזג אוויר קשוסקה