לשתף בכל הכוח מחדל ענק ומפחיד! לא תאמינו בחיים באמצע כביש ראשי בתל אביב באור יום ובלי פחד ערבים מוכ