מדורות שהודלקו באלעד בניגוד לצו נציב הכבאות ויצאו משליטה

תיאור הסרטון

מדורות שהודלקו באלעד בניגוד לצו נציב הכבאות ויצאו משליטה