מודעות עצמית | גישה שיפוטית לשלילה של הילד | הרב יואב מלכא