מנכ”לית ועדת הבחירות המרכזית עו”ד אורלי עדס :”הדפנו מתקפה חסרת מעצורים”