סיעת “כולנו” נפגשו עם הנשיא והודיעו על תמיכתם בנתניהו, שהגיע בכך ל-65 ח”כים