סליחות וניגונים במכון מאיר – אגדלך (לראב”ע)

תיאור הסרטון

הרב אייל ורד והרב זיו רוה – במופע ניגוני סליחות והכנה לחודש אלול