עבד אלחכים גאבר ברוך, אחיו של הנרצח עבד אלסלאם גאבר ברוך מטייבה מספר עליו

תיאור הסרטון

עבד אלחכים גאבר ברוך, אחיו של הנרצח עבד אלסלאם גאבר ברוך מטייבה מספר עליו