עובדים זרים וילדיהם מוחים נגד הגירוש מול בית ראש הממשלה בירושלים

תיאור הסרטון

עובדים זרים וילדיהם מוחים נגד הגירוש מול בית ראש הממשלה בירושלים