עו”ד ירום הלוי על הדרמה סביב המבחנה הריקה שהגיעה לבדיקה לחו”ל רצח תאיר ראדה