עולת ראי”ה |מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא | הרב ערן טמיר