פרשת “הגננת המתעללת” – שיחת ynet עם קרוב משפחתה של כרמל מעודה

תיאור הסרטון

פרשת “הגננת המתעללת” – שיחת ynet עם קרוב משפחתה של כרמל מעודה