פתיחה הינה מה טוב בן אדם אל תידאג החזן יחיאל נהרי מקאם ראשט