פתיחה רבים רדפוני המוסיקאי משה אליהו היכל שלמה 1974