צילמה עצמה בזמן שלקתה בשבץ מוחי בפעם השלישית

תיאור הסרטון

צילמה עצמה בזמן שלקתה בשבץ מוחי בפעם השלישית