קריאת התורה של חוה”מ פסח הרב אליהו יצחק אבא שאול זצ”ל תשע”ה